TERM & CONDITION

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

  • ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ นโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อที่ทำผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขใด ๆ ข้างต้นซึ่งบังคับใช้โดยเรา ถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินเหล่านี้จะใช้กับคำสั่งซื้อและการชำระเงินโดยคุณและผู้ขายเท่านั้น
  • ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  • ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  • ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  • ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและคืนให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินเท่านั้น
  • ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

Powered by MakeWebEasy.com
เราใช้คุกกี้ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ เพื่อแสดงเนื้อหาส่วนบุคคลและโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เข้าชมมาจากที่ใด คุณสามารถจัดการค่ากำหนดของคุณได้โดยคลิก "เปลี่ยนค่ากำหนด" นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้